Cellegrupper / Små fellesskap

HÅP tror tiden er moden for cellegrupper.

Hvor vi kan møtes utenfor den ordinære  
møteaktiviteten til en prat om tro og hverdagsliv.
Cellegruppen er «vid nok» til at om du har liten eller stor tro også kan trives. 
Cellegrupper kan være temagruppe, 
generasjonsgruppe, familiegruppe, etc. 

Her er det bare fantasien som setter grenser.

Interessert? Gi oss tilbakemelding med å ta kontakt

Mvh Styret i HÅP

 

Bygget med WideCMS Express fra BeWide Technologies     Publisert med WideCMS 4