innmelding

ATTEST

 

Om innmelding i trossamfunn

 

 

 

I medhold av lov av 13. juni 1969 (nr. 25) om trudomssamfunn og ymist anna § 9 attesteres at

 

 

 

…………………………………………...fødselsnummer………………………………….
                                                                                                                    (11 siffer)

 

adresse………………………………………………………………………………………..

 

telefonnr………………………….epost adresse…………………………………………….

 

er innmeldt i ………………………………………………………………………………….

                                                     (Trossamfunnets navn)

 

den  ……………………………………………….

 

 

                                               ……………………….den………………………………………

 

                                               ……………………………………………………………………

                                                                       (underskrift av prest/forstander)

 

 

 

 

 

 

 

 pdf. skjema

Bygget med WideCMS Express fra BeWide Technologies     Publisert med WideCMS 4