Lederskapet/styret

HÅP blir ledet av et valgt styre, som menighetens medlemmer velger ved årsmøtet.                        Jon                                                                                   
                       Leder i HÅP                                                                   
Nestleder                 

                                                                                                              Jon Sørensen                                                                 Borghild Ulshagen            
                                                                                                        jon.sorensen@aalinst.no                                       borghild.ulshagen@aal.kommune.no
                                                                                                                 92 82 66 99                                                                      99287898                   


 
                                                                                                                     Knut Halvor                                              Ole
                                                                                                                          Styremedlem                                                  Styremedlem  

                                                                                                                       Knut Halvor Opsata                                           Ole Øvrejorde    
                                                                                                                            99 69 64 46                                                    ole@haap.no
                                                                                                                                                                                                     41306746


                        

 

Bygget med WideCMS Express fra BeWide Technologies     Publisert med WideCMS 4