Lederskapet/styret

HÅP blir ledet av et valgt styre, som menighetens medlemmer gir tillit på årsmøtet.                        Jon                                                                
                       Leder i HÅP                                           
Nestleder                 

                                Jon Sørensen                                      Borghild Ulshagen            
                            jon.sorensen@aalinst.no                  borghild.ulshagen@aal.kommune.no
                                   92 82 66 99                                           99287898                   


 
                                           Knut Halvor                                      Ole
                                          Styremedlem                                       Styremedlem  

                                   Knut Halvor Opsata                                Ole Øvrejorde    
                                         99 69 64 46                                     ole@haap.no
                                                                                                  41306746


                        

 

Bygget med WideCMS Express fra BeWide Technologies     Publisert med WideCMS 4