Utmeldings skjema

ATTEST

 

Om utmelding av trossamfunn

 

 

 

I medhold av lov av 13. juni 1969 (nr. 25) om trossamfunn og ymist anna § 9 attesteres at

 

 

 

…………………………………………...fødselsnummer………………………………….
                                                                                                                    (11 siffer)

er utmeldt av …………………………………………………………………………………..

                                                     (Trossamfunnets navn)

den  ……………………………………………….

 

 

                                               ……………………….den………………………………………

 

                                               ……………………………………………………………………

                                                                       (underskrift av prest/forstander)

 

 

 

 pdf. skjema

Bygget med WideCMS Express fra BeWide Technologies     Publisert med WideCMS 4