Bli medlem

Velkommen til å melde deg inn som medlem eller tilhørig i Pinsekiren Håp i Hallingdal

Om du skal melde deg inn her, er det viktig at du først melder deg ut av evnt annet trosfelleskap. 

For å bli medlem må du være over 15 år.
Barn under 15 kan bli tilhørige 

Utmelding: 

Utmelding skjer via min side eller ved at du sender en mail til post@haap.no

Powered by Cornerstone